Zásady používania cookies

Za účelom analýzy návštevnosti a správanie Užívateľov, personalizáciu obsahu a reklamy či sprístupnenie funkcií sociálnych médií, využíva tento web tzv. Súborov cookies. Môže sa jednať o cookies ukladané priamo Poskytovateľom alebo aj o cookies nástrojov tretích strán používaných Poskytovateľom. Tieto súbory neobsahujú priamo osobné údaje, avšak obsiahnuté údaje môžu v spojení s ďalšími údajmi povaha osobných údajov nadobúdať.